เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สัมนา/ศึกษาดูงาน

การประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ตุลาคม 2555

อาจารย์และเจ้า หน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม ...

วันที่ประกาศ 2012-10-24   เข้าชม 1564 ครั้ง


อาจารย์เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เรื่...

วันที่ประกาศ 2012-06-22   เข้าชม 3225 ครั้ง


อาจารย์ร่วมสัมมนาโครงการ "ไมโครซอฟท์เอสเอ็มอีสัญจร "

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่ว...

วันที่ประกาศ 2012-06-22   เข้าชม 1666 ครั้ง


อาจารย์ร่วมการสัมมนา “Primary Everywhere Tour 2012” ของ สำนักพิมพ์ Oxford University Press

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนาของ Oxford University Press “Primary ...

วันที่ประกาศ 2012-06-22   เข้าชม 2374 ครั้ง


รับสมัครนักเรียน The Clifford Phonics Camp "March 26th - 28th 2012"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ...

วันที่ประกาศ 2012-02-20   เข้าชม 2913 ครั้ง


Pages: [1] 2 3 4 5 6 7