เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตาราง 9 ช่อง กับการบูรณาการการเรียนการสอน”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตาราง 9 ช่อง กับการบูรณาการการเรียนการสอน”
วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

*** รายละเอียดเพิ่มเติม ***尖顶篷房
欧式篷房厂家

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_107-meeting_parent1-54...pdf