เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ กรุงเทพมหานคร

ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ กรุงเทพมหานคร
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.30-11.30 น.
พร้อมฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
โดยมี ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
พร้อมด้วย อาจารย์ธรรมนูญ รัตนมุง ประธานงานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์รวีนาถ ณรงค์สรศักดิ์ ประธานงานศึกษาเด็ก ระดับประถมศึกษา
และอาจารย์เยาวลักษณ์ ศรีกล่ำ ประธานงานวิชาการ ระดับประถมศึกษา ให้การต้อนรับ