เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการ เล่านิทาน อ่านชีวิต ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค

ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ ส่งนักเรียนจำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1. ด.ญ.ธัญกร สุนทรศารทูล ป.3/1
2. ด.ญ.สิริกร เพ็ชรมุข ป.3/3
3. ด.ญ.ฐิติรัตน์ พิจิตรคดีพล ป.3/3
4. ด.ญ.ปุณิกา มีเจริญ ป.2/2
5. ด.ญ.พิชญ์สินี ชำนิโชคธนทรัพย์ ป.2/4
เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเล่านิทานรอบคัดเลือก ในโครงการ เล่านิทาน อ่านชีวิต
ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 8 เวลา 12.30 น.
โดยมีอาจารย์ผูัดูแลและนำนักเรียนไปแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์เนตรนลิน แหล่ป้อง และ อาจารย์กุลภาวี วงษ์แสวง