เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

เรื่องแจ้งจากงานโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ขอแจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนข้อมูลในหน้าHomePage งานโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) ดังนี้

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอให้นักเรียน Senior Project สามารถอัปโหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างต่าง ๆ คือ
1. คำนำ/สารบัญ
2.ปก
3.แบบเสนอแนวทางการศึกษา ศร.01-05 (Form)และ
4.คู่มือโครงการ

*** ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ***

ข้อมูลโดย : งานโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)