เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

ตำแหน่งอาจารย์
สาขาวิชาศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
ปริญญาตรี 15,360 บาท
ปริญญาโท 21,170 บาท


ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561

**ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร ดังเอกสารแนบ**

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1153-รับสมัครงาน เม.ย. 61.pdf