เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing No.39 Middle School

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนมนุษยศาสตร์ 1ฯ ภาษาจีน
เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ โรงเรียนมัธยมปักกิ่ง 39 (Beijing No.39 High School)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2554
เวลา 8.00 น. - 16.30 น.
ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณกัญญ์ชลา เถาว์โท งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
โทร.038-458701-3 ต่อ 4204, 4206

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อ.รัตน์ติมา อมรสิน โทร. 038-458700-3 ต่อ 4403
หรือ ผศ.ดร.กานดา สกึลธนะศักดิ์ มัวร์ โทร. 089-7861281