เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

สาขาวิชาภาษาไทย ประถม จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิทยาศาสตร์ ประถม จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
ปริญญาตรี 15,360 บาท
ปริญญาโท 21,170 บาท**ดาวน์โหลดประกาศ ดังเอกสารแนบ**

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1183-ประกาศรับสมัครอาจารย์ ส.ค.2561 ok.pdf