เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ปีการศึกษา2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยละพัฒนาการศึกษา ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟัง
โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ หัวข้อ
“สร้างความดี ความรู้ ความภูมิใจ ของลูก-ศิษย์ด้วยความรักจากพ่อแม่-ครู”

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ เป็นวิทยากรพิเศษ
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกและศิษย์ เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแล แนะนำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนและการใช้ชีวิตทั้งที่บ้านและโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1183-รับสมัครพนักงานขับรถ ก.ย.61.pdf