เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 10,010 บาท
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 12,000 บาท

**ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร ดังเอกสารแนบ**

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1185-doc_1184-รับสมัครพนักงานขับรถ ก.ย.61-compressed (1).pdf