เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศผลการเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ม.1-ม.6

ประกาศผลการเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
•สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0.0 ให้ทำการติดต่อลงทะเบียนที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 100 บาท หลังจากนั้นจึงติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อทำการแก้ไขให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันพุธที่ 10 – ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 นี้

•สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนมีเงื่อนไข ร หรือ มผ หรือ มส ให้ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขได้เลย และแก้ไขให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 – ศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 นี้

หากนักเรียนแก้ไขเงื่อนไข ร แล้วได้ผลการเรียนเป็น 0.0 ให้ทำการติดต่อลงทะเบียนที่ งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 100 บาท หลังจากนั้นจึงติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อทำการแก้ไขผลการเรียน 0.0 ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1185-m1-m6-2561-1.pdf