เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

แจ้งย้ายเว็บไซต์ สาธิตเกษตร พหุภาษา

ขณะนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ย้ายเว็บไซต์ไปที่ http://kusmp.ac.th/ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ใหม่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป