เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การเลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เรียน ท่านผู้ปกครอง นักเรียน และ บุคลากรทุกท่าน

จากเดิมกำหนดเปิดเรียน วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเปิดเรียนเป็นวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ วันที่ 27-31 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554
เวลา 16.30 น.

(โปรดติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทางเว็บโรงเรียน www.mp.kus.ku.ac.th)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_226-เลื่อนล่าสุด copy.jpg