เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ(มาบเอื้อง):ป.5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ(มาบเอื้อง) อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555 ในเวลา 08.15 น. - 15.45 น. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อบูรณาการเนื้อหาวิชาการงานอาชีพ(งานเกษตร) และ วิชาสุขศึกษา ซึ่งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรม Walk Rally ฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 3 ฐานและเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชชนิดต่างๆ