เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

วิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2555 ผ่านระบบลงทะเบียนวิชาเลือก http://158.108.186.29/course_selection/

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_306-autonomy2555update.pdf