เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 และบัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายและรายงานตัว นศท

-การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
-บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายและรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2555
-โปรมแกรมรับสมัคร นศท. สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่
http://110.77.151.142/sisa2-tdd/index.php?application=y&school_id=1

ติดต่อสอบถามที่ อ.อัศวินทร์ เสียงลือชา ๐๘-๖๐๒๓-๖๓๖๙ , อ. จักรี สว่างไพร ๐๘-๓๐๔๓-๐๕๗๗
เว็บไซต์ : http://www.tarmy14.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_331-prepare and cost 2555.pdf