เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2555

ผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
ระดับประถมศึกษา (ป.5 – ป.6)
- รางวัลชนะเลิศการประกวด ประเภทสวยงาม คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
- รางวัลชนะเลิศการประกวด ประเภทความคิดสร้างสรรค์ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
- รางวัลชนะเลิศการประกวด ประเภทสวยงาม คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
- รางวัลชนะเลิศการประกวด ประเภทความคิดสร้างสรรค์ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
- รางวัลชนะเลิศการประกวด ประเภทสวยงาม คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
- รางวัลชนะเลิศการประกวด ประเภทความคิดสร้างสรรค์ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1