เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ พระราชทาน ประจำปี 2555

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 โดยคำขวัญมีความยาว 1 บท 4 บรรทัดสั้นๆ ใจความว่า "มือของแม่นั้น คือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ"