เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศเรื่อง"รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์" ลงวันที่6 ส.ค.2555

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ " จำนวน 12 ตำแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค. 2555 *** ตามสาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
- สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
- สาขาสังคมศึกษา
- สาขาภาษาไทย
- สาขาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
- สาขาการสอนศิลปะ
- สาขาบรรณารักษ์
- สาขาวิชาพลศึกษา

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กรุงเทพ (บางเขน) : 02-9428811 ชลบุรี : 038-458701-5, 038-458777 ***

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_437-newteacher_06-08-2555.pdf