เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ( B MAGIC ) ระดับ ป.4-ป.6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ( B MAGIC ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2555
เด็กชายวีริศ รุ่งณรงค์รักษ์ ป.5/2 ได้ลำดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท
เด็กหญิงลลิต เวชกิจวาณิชย์ ป.6/3 ได้ลำดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
เด็กหญิงจิรัชญา ใจงาม ป.6/1 ได้ลำดับที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท