เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาิวทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และในบางระดับชั้นที่สามารถรับได้
สำหรับผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัคร หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนฯ
ห้องทะเบียน ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
โรงเรียนสาธิต ฯ
บางเขน โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๘๐๐ - ๙ ต่อ ๑๓๑
ชลบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๕ ๘๗๐๐ - ๓ ต่อ ๔๒๐๒

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_512-pr8.jpg