เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ในวันเสาร์ที่ 24- วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ด.ญ.ปภาดา โพธลักษณ์ ป.3/2
ได้คะแนน 29 คะแนน อันดับที่ 226

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ด.ญ.ณัฏฐ์ชญาดา เพิ่มทรัพย์ ป.6/3
ได้คะแนน 60 คะแนน อันดับที่ 38 ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และ เกียรติบัตร

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ด.ญ.สมภัสสร วิริยพันเลิศ ม.2/2
ได้คะแนน 71 คะแนน อันดับ 1 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
และ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ เหรียญทอง(ทองคําแท้) พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และ เกียรติบัตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
นายณัฐปคัลภ์ สมบัตินุชบัว ม.4/2
ได้คะแนน 35 คะแนน อันดับที่ 189

นายสิรวิชญ์ ธาดาบดินทร์ ม.5/2
ได้คะแนน 38 คะแนน อันดับที่ 117

น.ส.นัทธพร นาคธนสุกาญจน์ ม.5/2
ได้คะแนน 33 คะแนน อันดับที่ 253