เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการประกวดการทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Microsoft 70-460 วิชาภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu)
ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2556 คาบเรียนที่ 6 สำหรับนักเีรียนชั้น ม.1 จำนวน 41 คน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร อำนวยการ
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ อ. ยอดสวรรค์ 70-460 exam อิกูจิ Aj. Kanami Okayabashi Aj. Riyo Hayami และ Aj. Ayumi Suklaew

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ชุติธนา งามสง่า ม.1/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.อริยะ ซูซูกิ ม.1/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อธิชา แซ่ฉั่ว Rolex Replica Watches US ม.1/3