เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ภาษาญี่ปุ่น

ผลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.สตภูมิ สุขสมบูรณ์ ชั้น ป. 5/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด.ช.ภูริณัฐ เกตุแก้ว ชั้น ป. 5/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด.ญ.วีรินทร์ วัฒนะวงษ์ ชั้น ป. 5/3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศ  ด.ญ.พิมพ์นารา ดีพาชู ชั้น ป. 6/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด.ญ.ปภาดา กิตติเจริญเวช ชั้น ป. 6/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด.ญ.สิริน ศรีศิริรุ่ง ชั้น ป. 6/3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ธัญชนก ประทุมถิ่น ชั้น ม.1/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด.ญ.อธิชา แซ่ฉั่ว ชั้น ม.1/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด.ญ.ญาดาวดี อาจยุทธิ์ ชั้น ม.1/1