เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศยกเลิกการหยุดเรียน ม.6 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556

ประกาศ ยกเลิกการหยุดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556

เนื่องด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ได้ประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
จากเดิมกำหนดสอบระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม พ.ศ.2556
เปลี่ยนเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม พ.ศ.2557
ตามรายละเอียดในเว็บไซต์ http://www.niets.or.th/index.html

โรงเรียนจึงขอเปลี่ยนแปลง เรื่อง การงดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาเรียนตามปกติlouis vuitton handbags 2013  cheap louis vuitton handbags  louis vuitton outlet uk  CCNA 200-120 exam latest  642-902 dumps  Microsoft 70-410  CompTIA 220-802 exam  ISC CISSP dumps  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_781-111111.jpg