เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
crystal swarovski earrings  

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ swarovski earrings uk  10 ปีการศึกษา 2556
ชิงทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2556
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
starfish swarovski earrings  


ช่วงชั้นที่ 3
เด็กหญิงสมภัสสร วิริยพันเลิศ ม.3/4

ชั่วงชั้นที่ 4
นางสาวปุณยาพร กลีบมะลิ ม.ุ6/1
นายสิรวิชญ์ ธาดาบดินทร์ ม.6/3
นางสาวววรรณพร คณาวัฒนกุล ม.6/4
swarovski drop earrings  
อาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลนักเรียน
อาจารย์ชิษณุพงศ์ บุญเฒ่า
อาจารย์อิทธิพล คำพฤกษ์