เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.6 ครั้งที่ 3

คำชี้แจง
• นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0.0 นัดหมายประชุมพร้อมผู้ปกครอง วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการcommercial exhibition tent

• ให้ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน รหัสวิชาละ 500 บาท ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2557
• ช่วงเวลาเรียน คือ วันจันทร์ที่ 17 big exhibition tent

– วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยการนัดหมายกับอาจารย์ประจำวิชานั้น ๆ
• นักเรียนที่ติดเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ติดตามให้เสร็จสิ้น ภายในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557
best large outdoor tent hire

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_843-mp8-3.pdf