เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557

สรุปผลการแข่งขัน 642-311 exam กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 KUS MP United ประจำปีการศึกษา 2557

ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทกีฬาชาย ได้แก่ Blue Marine
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทกีฬาหญิง ได้แก่ Pink Magenta
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทกรีฑาชาย ได้แก่ Yellow The duck
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทกรีฑาหญิง 70-643 exam ได้แก่ Blue Marine
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทพาเหรด ได้แก่ Yellow The duck
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทพาเชียร์ 642-902 exam ได้แก่ Redden