ติดต่อโรงเรียน :

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เลขที่ 700/3 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000


โทรศัพท์

กรุงเทพ : 02-9428811 ชลบุรี : 038-458701-5, 038-458777

โทรสาร

กรุงเทพ : 02-9428811 ชลบุรี : 038-458700, 038-214580

อีเมลล์

kus-mp@hotmail.com

Facebook : สาธิตเกษตร พหุภาษา ชลบุรี

find us on facebook

สมัครเรียน :
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาิวทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และในบางระดับชั้นที่สามารถรับได้ สำหรับผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัคร หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนฯ
ห้องทะเบียน ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โรงเรียนสาธิต ฯ บางเขน : โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๘๐๐ - ๙ ต่อ ๑๓๑ และ ชลบุรี : โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๕ ๘๗๐๐ - ๓ ต่อ ๔๒๐๔

หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์ :
ประกาศ เรื่อง "รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๐๗-๑๑-๕๕

สมัครงาน :
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา . . . ข่าวประกาศการรับสมัครบุคลากรตำแหน่งต่าง ๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 038-458701-5
และท่าน
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน / Download Application Form : ภาษาไทย (Thai Version) / (Eng.Version)

หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์
:
ข่าวล่าสุด! 19-06-56 ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ " จำนวน 11 อัตรา
17-04-56 ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ " จำนวน 13 อัตรา
06-11-55 ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ " จำนวน 15 อัตรา
06-08-55 ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ "

08-06-55 ประกาศ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ "
ระกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา