รอบรั้วพหุภาษา

VDO กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2555

แนะนำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 และพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2554
- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
- พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2554
การแสดงละครเพื่อการศึกษาของนักเรียน ม.4
- การแสดงละครเพื่อการศึกษา ของนักเรียน ม.4 Disk1
- การแสดงละครเพื่อการศึกษา ของนักเรียน ม.4 Disk2
++ เปิดตัวกีฬาสี ++

- สีเหลือง

- สีแดง

- สีฟ้า

- สีชมพู

กิจกรรมหนอนไหม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555