T 1

   

 

กิจกรรม :
ค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556


 
 
 
 
home
 
© Copyright by SATIT KASET MP LAB SCHOOL WEBSITE TEAM. All rights reserved.
Blog counter
 
ปรับปรุงล่าสุด : 17/01/2555 เวลา 10.10 น.